Συνέντευξη για το Brexit

Πότε ιδρύθηκε ο Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και πόσα μέλη απαριθμεί; Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2008 και έχει γύρω στα 100 μέλη και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σύνδεσμος του ΚΕΒΕ μετά από τον Κυπρο-Ρωσικό και τον Κυπρο-Κινέζικο. Τι ενέργειες θεωρείτε πως...

Brexit

The Cyprus UK Business Association would like to inform its members that is closely monitoring the developments in relation to the referendum on the Brexit and will be providing further updates to its members as more information is made available. In the meantime...

Οι Απόψεις του ΚΕΒΕ σε Ενδεχόμενη Έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ

Το ΚΕΒΕ έχει μελετήσει διεξοδικά το θέμα σχετικά με την ενδεχόμενη αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε. Ένωση και το συμπέρασμα είναι πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο σίγουρα δεν θα είναι προς το συμφέρον της Κύπρου. Βέβαια θα πρέπει να λεχθεί εξ’ αρχής ότι το μόνο βέβαιο στο...